Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 23.1, 1644 - 1647


Kongsjordebok Råbyggelag, Nedenes len, Mandal len

Jordebok Råbyggelag

1643-1644

(1)

Smørskatt Råbyggelag

1643-1644

(12)

Jordebok Nedenes len

1643-1644

(24)

Jordebok Mandal len

1643-1644

(45)

Kongsjordebok Lista len

1646-1647

(65)