Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 23.2, 1648 - 1649


Skattejordebok Råbyggelag

Forside

1648-1649

(1)

Vegårshei

1648-1649

(2)

Åmli

1648-1649

(5)

Gjøvdal

1648-1649

(9)

Froland

1648-1649

(10)

Vegusdal østen sundet

1648-1649

(11)

Tovdal

1648-1649

(13)

Evje

1648-1649

(14)

Austad

1648-1649

(17)

Sandnes

1648-1649

(19)

Bygland

1648-1649

(20)

Årdal

1648-1649

(22)

Bykle

1648-1649

(24)

Valle

1648-1649

(25)

Hylestad

1648-1649

(29)

Hornnes

1648-1649

(30)

Åseral

1648-1649

(33)

Iveland

1648-1649

(37)

Hægeland

1648-1649

(42)

Vegusdal vesten sundet

1648-1649

(43)

Herefoss

1648-1649

(46)

Summa summarum

1648-1649

(49)

Skattejordebok Mandal len

Forside

1648-1649

(51)

Kaddeland tingsted, Holum

1648-1649

(52)

Kaddeland tingsted, Halså

1648-1649

(56)

Kaddeland tingsted, Harkmark, Øyslebø

1648-1649

(60)

Kaddeland tingsted, Øyslebø

1648-1649

(61)

Kaddeland tingsted, Laudal

1648-1649

(63)

Kleppland tingsted, Søgne

1648-1649

(66)

Kleppland tingsted, Greipstad

1648-1649

(69)

Kleppland tingsted, Finsland

1648-1649

(71)

Kleppland tingsted, Hægeland

1648-1649

(73)

Kleppland tingsted, Øvrebø

1648-1649

(74)

Ve tingsted, Oddernes

1648-1649

(76)

Ve tingsted, Tveit

1648-1649

(80)

Ve tingsted, Vennesla

1648-1649

(83)

Husmenn, strandsittere, håndverkere

1648-1649

(85)

Sager, avkortninger

1648-1649

(86)