Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 26.1, 1646 - 1647


Kongsjordebok Sunnhordland

Forside

1646-1647

(1)

Landskyld

1646-1647

(2)

Leidang Os skipreide

1646-1647

(10)

Leidang Strandvik skipreide

1646-1647

(13)

Leidang Strandebarm skipreide

1646-1647

(16)

Leidang Kvinnherad skipreide

1646-1647

(20)

Leidang Skånevik skipreide

1646-1647

(23)

Leidang Etne skipreide

1646-1647

(26)

Leidang Fjelberg skipreide

1646-1647

(28)

Leidang Førde skipreide

1646-1647

(30)

Leidang Føyno skipreide

1646-1647

(33)

Leidang Uggdal skipreide

1646-1647

(36)

Leidang Våg skipreide

1646-1647

(39)

Kongsjordebok Lyse kloster

1647

(43)

Kongsjordebok Hardanger

Granvin

1646-1647

(67)

Ulvik

1646-1647

(68)

Kinsarvik

1646-1647

(70)

Ullensvang

1646-1647

(72)

Odda

1646-1647

(73)

Øystese

1646-1647

(77)

Jondal

1646-1647

(80)

Kongsjordebok Allehelgensgods

1647

(82)

Kongsjordebok Bergen hospital

1646-1647

(94)

Kongsjordebok Nordhordland og Voss

Forside

1646-1647

(108)

Landskyld

1646-1647

(109)

Leidang

1646-1647

(115)

Leidang Herdla skipreide

1646-1647

(116)

Leidang Olundfit skipreide

1646-1647

(119)

Leidang Radøy skipreide

1646-1647

(122)

Leidang Lindås skipreide

1646-1647

(124)

Leidang Gulen skipreide

1646-1647

(127)

Leidang Eikanger skipreide

1646-1647

(131)

Leidang Hosanger skipreide

1646-1647

(133)

Leidang Mjedla skipreide

1646-1647

(135)

Leidang Arna skipreide

1646-1647

(138)

Leidang Skjelde skipreide

1646-1647

(140)

Leidang Sotra skipreide

1646-1647

(143)

Kongsjordebok Ytre Sogn

Forside

1646-1647

(146)

Landskyld

1646-1647

(147)

Leidang Utland skipreide

1646-1647

(151)

Leidang Nærøy skipreide

1646-1647

(154)

Leidang Systrand skipreide

1646-1647

(155)

Leidang Tjugum skipreide

1646-1647

(157)

Leidang Kvamsøy skipreide

1646-1647

(159)

Leidang Vik skipreide

1646-1647

(161)

Leidang Klævoll skipreide

1646-1647

(164)

Leidang Lavik skipreide

1646-1647

(165)

Leidang Utvær skipreide

1646-1647

(168)

Leidang av husmenn

1646-1647

(169)

Bortpantet gods Utland skipreide

1646-1647

(171)

Kongsjordebok Lærdal, Årdal, Sogndal, Fylkesbygda

Forside

1646-1647

(172)

Landskyld

1646-1647

(173)

Pantsatt gods

1646-1647

(177)

Leidang Årdal skipreide

1646-1647

(178)

Leidang Norum skipreide

1646-1647

(180)

Leidang Sogndal skipreide

1646-1647

(182)

Leidang Solvorn skipreide

1646-1647

(184)

Leidang Marifjøra skipreide

1646-1647

(187)

Leidang Jostedalen

1646-1647

(188)

Kongsjordebok Sunnfjord

Forside

1646-1647

(190)

Landskyld Brandsøy skipreide

1646-1647

(191)

Landskyld Førde skipreide

1646-1647

(198)

Landskyld Jølster skipreide

1646-1647

(202)

Landskyld Dale skipreide

1646-1647

(203)

Landskyld Askvoll skipreide

1646-1647

(209)

Leidang Brandsøy skipreide

1646-1647

(212)

Leidang Førde skipreide

1646-1647

(217)

Leidang Jølster skipreide

1646-1647

(219)

Leidang Dale skipreide

1646-1647

(222)

Leidang Askvoll skipreide

1646-1647

(227)

Frelse av husmenn

1646-1647

(230)

Avkortninger

1646-1647

(231)

Kongsjordebok Galle-gods

1647

(232)