Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 27.2, 1644 - 1645


Kongsjordebok Rein kloster, Tautra og Vik gods

Forside

1644-1645

(2)

Leidang

1644-1645

(3)

Leidang ved sjøsiden

1644-1645

(12)

Landskyld

1644-1645

(14)

Landskyld ved sjøsiden

1644-1645

(28)

Summa summarum

1644-1645

(30)

Avkortninger og tilvekst

1644-1645

(31)

Sager

1644-1645

(32)

Avkortninger

1644-1645

(33)

Kongsjordebok Bakke kloster

Forside

1644-1645

(35)

Landskyld til lands

1644-1645

(36)

Landskyld til sjøs

1644-1645

(43)

leidang til lands

1644-1645

(46)

leidang til sjøs

1644-1645

(50)

Summa summarum

1644-1645

(52)

Kongsjordebok Herjedal

1644-1645

(53)