Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 29, 1646 - 1647


Kongsjordebøker Trondheim len

Innledning

1646-1647

(2)

Kongsjordebok Nordmøre

Forside

1646-1647

(3)

Leidang Sunndal tinglag

1646-1647

(4)

Leidang Surnadal tinglag

1646-1647

(7)

Leidang Brøske tinglag

1646-1647

(11)

Leidang Halsa tinglag

1646-1647

(13)

Leidang Vik tinglag

1646-1647

(16)

Leidang Gagnat tinglag

1646-1647

(19)

Leidang Gjemnes tinglag

1646-1647

(23)

Leidang Mek tinglag

1646-1647

(26)

Leidang til vers

1646-1647

(29)

Landskyld Surndal tinglag

1646-1647

(30)

Landskyld Sunndal tinglag

1646-1647

(33)

Landskyld Brøske tinglag

1646-1647

(36)

Landskyld Gagnat tinglag

1646-1647

(38)

Landskyld Gjemnes tinglag

1646-1647

(40)

Landskyld Halsa tinglag

1646-1647

(42)

Landskyld Vik tinglag

1646-1647

(44)

Landskyld Gjemnes tinglag

1646-1647

(47)

Landskyld Mek tinglag

1646-1647

(48)

Kongsjordebok Romsdal

Forside

1646-1647

(52)

Landskyld

1646-1647

(53)

Leidang Fanne åtting

1646-1647

(55)

Leidang Eresfjord åtting

1646-1647

(58)

Leidang Rødven åtting

1646-1647

(60)

Leidang Romsdal åtting

1646-1647

(61)

Leidang Voll åtting

1646-1647

(63)

Leidang Vestnes åtting

1646-1647

(64)

Leidang Sund åtting

1646-1647

(66)

Leidang Våge åtting

1646-1647

(68)

Leidang og landvarde Bud, Bjørnsund, Ona

1646-1647

(70)

Kongsjordebok Fosen

Forside

1646-1647

(72)

Leidang Stadsbygd tinglag

1646-1647

(73)

Leidang Rissa tinglag

1646-1647

(74)

Leidang Ørland tinglag

1646-1647

(75)

Leidang Hellem tinglag

1646-1647

(78)

Leidang Eid tinglag

1646-1647

(79)

Leidang Bjørnør tinglag

1646-1647

(80)

Leidang Hitra tinglag

1646-1647

(82)

Leidang Hemne tinglag

1646-1647

(84)

Leidang til vers

1646-1647

(87)

Landskyld Stadsbygd tinglag

1646-1647

(88)

Landskyld Rissa tinglag

1646-1647

(90)

Landskyld Ørland, Hellem tinglag

1646-1647

(91)

Landskyld Eid tinglag

1646-1647

(92)

Landskyld Bjørnør tinglag

1646-1647

(93)

Landskyld Hitra tinglag

1646-1647

(94)

Landskyld Hemne tinglag

1646-1647

(97)

Summa summarum

1646-1647

(101)

Kongsjordebok Namdal

Forside

1646-1647

(102)

Leidang Nærøy prestegjeld

1646-1647

(103)

Leidang Fosnes prestegjeld

1646-1647

(108)

Leidang Overhalla prestegjeld

1646-1647

(111)

Leidang Namdalseid

1646-1647

(114)

Landskyld ved sjøsiden

1646-1647

(115)

Landskyld til lands

1646-1647

(122)

Kongsjordebok Inderøy

Forside

1646-1647

(126)

Leidang Inderøy prestegjeld

1646-1647

(127)

Leidang Beitstad prestegjeld

1646-1647

(130)

Leidang Snåsa prestegjeld

1646-1647

(132)

Leidang Stod prestegjeld

1646-1647

(134)

Leidang Sparbu prestegjeld

1646-1647

(136)

Leidang Ytterøy prestegjeld, Mosvik

1646-1647

(139)

Landskyld Inderøy prestegjeld

1646-1647

(140)

Landskyld Beitstad prestegjeld

1646-1647

(142)

Landskyld Sparbu prestegjeld

1646-1647

(143)

Landskyld Stod prestegjeld

1646-1647

(145)

Landskyld Snåsa prestegjeld

1646-1647

(146)

Landskyld Ytterøy prestegjeld

1646-1647

(147)

Kongsjordebok Stjørdal

Forside

1646-1647

(149)

Leidang Stjørdal prestegjeld

1646-1647

(150)

Leidang Skogn prestegjeld

1646-1647

(155)

Leidang Verdal prestegjeld

1646-1647

(157)

Leidang Frosta prestegjeld

1646-1647

(161)

Leidang Åsen

1646-1647

(162)

Leidang Leksvik

1646-1647

(163)

Leidang Stranda, Selbu prestegjeld

1646-1647

(164)

Landskyld Stjørdal prestegjeld

1646-1647

(168)

Landskyld Skogn prestegjeld

1646-1647

(172)

Landskyld Verdal prestegjeld

1646-1647

(175)

Landskyld Frosta prestegjeld

1646-1647

(177)

Landskyld Åsen

1646-1647

(178)

Landskyld Leksvik og Stranda

1646-1647

(180)

Landskyld Selbu prestegjeld

1646-1647

(181)

Summa summarum

1646-1647

(183)

Kongsjordebok Strinda

Forside

1646-1647

(184)

Buvik tinglag

1646-1647

(185)

Skaun tinglag

1646-1647

(186)

Børsa tinglag

1646-1647

(187)

Leinstrand tinglag

1646-1647

(190)

Byneset tinglag

1646-1647

(192)

Klæbu tinglag

1646-1647

(194)

Tiller sogn

1646-1647

(196)

Oppstrinda tinglag

1646-1647

(197)

Innstrinda tinglag

1646-1647

(199)

Kongsjordebok Orkdal

Forside

1646-1647

(202)

Leidang Orkdal

1646-1647

(203)

Leidang Meldal

1646-1647

(207)

Leidang Rennebu

1646-1647

(210)

Leidang Oppdal

1646-1647

(213)

Landskyld Orkdal

1646-1647

(214)

Landskyld Meldal

1646-1647

(217)

Landskyld Rennebu

1646-1647

(221)

Landskyld Oppdal

1646-1647

(223)

Landskyld Gudbrandsdalen

1646-1647

(225)

Summa summarum

1646-1647

(226)

Kongsjordebok Gauldal

Forside

1646-1647

(227)

Leidang Melhus sogn

1646-1647

(228)

Leidang Hølonda

1646-1647

(230)

Leidang Grinde sogn

1646-1647

(231)

Leidang Foss sogn

1646-1647

(232)

Leidang Støren sogn

1646-1647

(233)

Leidang Soknedal

1646-1647

(234)

Leidang Singsås, Holtålen, Ålen

1646-1647

(236)

Landskyld Melhus sogn

1646-1647

(237)

Landskyld Gimse tinglag

1646-1647

(238)

Landskyld Hølonda tinglag

1646-1647

(239)

Landskyld Løre tinglag

1646-1647

(240)

Landskyld Foss tinglag

1646-1647

(241)

Landskyld Støren sogn

1646-1647

(242)

Landskyld Soknedal

1646-1647

(243)

Landskyld Singsås sogn

1646-1647

(244)

Landskyld Holtålen

1646-1647

(245)

Landskyld Ålen

1646-1647

(246)

Kongsjordebøker Trondheim len

Summa summarum

1646-1647

(247)