Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 30, 1654


Kirke- og prestebordsgods i Akershus len

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Elverum

(2)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Åmot

(4)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Tynset

(9)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Romedal

(11)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Løten

(16)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Stange

(19)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Nes

(27)

Hedmark og Østerdal prosti

1654

Ringsaker

(31)

Gudbrandsdal prosti

1654

Øyer

(41)

Gudbrandsdal prosti

1654

Ringebu

(51)

Gudbrandsdal prosti

1654

Fron

(56)

Gudbrandsdal prosti

1654

Fåberg

(61)

Gudbrandsdal prosti

1654

Gausdal

(67)

Gudbrandsdal prosti

1654

Lom

(69)

Hadeland prosti

1654

Toten

(74)

Hadeland prosti

1654

Vardal

(79)

Hadeland prosti

1654

Biri

(83)

Hadeland prosti

1654

Land

(86)

Hadeland prosti

1654

Jevnaker

(89)

Hadeland prosti

1654

Norderhov

(98)

Hadeland prosti

1654

Hole

(101)

Valdres og Hallingdal prosti

1654

Aurdal

(104)

Valdres og Hallingdal prosti

1654

Slidre

(110)

Valdres og Hallingdal prosti

1654

Vang

(116)

Valdres og Hallingdal prosti

1654

Nes

(122)

Valdres og Hallingdal prosti

1654

Ål

(127)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Gjerdrum

(134)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Ullensaker

(139)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Nes

(147)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Eidsvoll

(160)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Nannestad

(167)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Vinger

(174)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Strøm

(179)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Grue

(187)

Øvre Romerike og Solør prosti

1654

Hof

(192)

Nedre Romerike prosti

1654

(199)

Nedre Romerike prosti

1654

Enebakk

(200)

Nedre Romerike prosti

1654

Fet

(202)

Nedre Romerike prosti

1654

Skedsmo

(204)

Nedre Romerike prosti

1654

Sørum

(206)

Nedre Romerike prosti

1654

Aurskog

(208)

Nedre Romerike prosti

1654

Løken (Høland)

(210)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Trøgstad

(213)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Askim

(216)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Rakkestad

(220)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Eidsberg

(223)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Spydeberg

(228)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Skiptvet

(231)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Hobøl

(234)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Vestby

(240)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Kråkstad

(248)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Ås

(253)

Øvre Borgesyssel prosti

1654

Nesodden

(258)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Idd

(261)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Berg

(264)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Skjeberg

(269)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Hvaler

(274)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Borge

(278)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Fredrikstad

(284)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Tune

(290)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Onsøy

(298)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Råde

(302)

Nedre Borgesyssel prosti

1654

Rygge

(306)

Brunla og Numedal prosti

1654

Sandeherred

(313)

Brunla og Numedal prosti

1654

Hedrum

(317)

Brunla og Numedal prosti

1654

Tjølling

(321)

Brunla og Numedal prosti

1654

Brunlanes

(327)

Brunla og Numedal prosti

1654

Rollag

(333)

Bragernes prosti

1654

Aker

(336)

Bragernes prosti

1654

Holmen (Sigdal)

(339)

Bragernes prosti

1654

Lier

(342)

Bragernes prosti

1654

Hurum

(351)

Bragernes prosti

1654

Sande

(357)

Bragernes prosti

1654

Melding fra prosten

(364)

Bona communia til Oslo Hospital

1654

(367)

Tre prebender av Hamar bispedømme

1654

Følger Maria kirke prosti og Rakkestad len

(380)