Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1633-1658, stykke 31, 1651 - 1658


Ymse jordebøker

Hannibal Sehested

1651-1658

(1)

Gjørvelgods

1648-1652

Akershus len og smålenene (ikke Brunla len)

(2)

Hannibal Sehested

1651-1652

Moss fogderi

(18)

Ringerike og Hallingdal

1653

Eid av andre len, kanonier, prebender

(40)

Gudbrandsdalen

1653

Eid av andre len, kanonier, prebender

(52)

Sehested avstått til krona

1658

Verne kloster len

(59)

Odels- og pantegods

1657

Øvre Romerike

(76)

Odels- og pantegods

1657

Hedmark

(98)

Odels- og pantegods

1657

Gudbrandsdalen

(116)

Odels- og pantegods

1657

Eiker len

(149)

Odels- og pantegods

1657

Modum og Sigdal

(159)