Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1662-1720, stykke 33a, 1670


Matrikkel Nedre Romerike

Sørum

1670

(upaginert)

Aurskog

1670

(23b-24a)

Enebakk

1670

(47b-48a)

Fet

1670

(81b-82a)

Skedsmo

1670

(111b-112a)

Høland

1670

(157b-158a)