Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1662-1720, stykke 33b, 1670 - 1671


Matrikkel Strinda fogderi

Forside

1670

(3)

Buvik tinglag

1670

(4)

Skaun tinglag

1670

(7)

Børsa tinglag

1670

(13)

Byneset tinglag

1670

(20)

Leinstrand tinglag

1670

(27)

Klæbu

1670

(33)

Tiller

1670

(37)

Innstrinda tinglag

1670

(40)

Oppstrinda tinglag

1670

(48)

Matrikkel Selbu fogderi

Forside

1670

(57)

Selbu

1670

(59)

Tydal

1670

(75)

Summa summarum

1670

(77)

Matrikkel Orkdal fogderi

Forside

1670

(79)

Orkdal tinglag

1670

(80)

Meldal tinglag

1670

(93)

Rennebu tinglag

1670

(105)

Summa summarum

1670

(114)

Oppdal tinglag

1670

(115)

Avkortninger

1670

(131)

Summa summarum

1670

(136)

Matrikkel Stjørdal fogderi

Forside

1670

(137)

Verdal prestegjeld

1670

(138)

Skogn prestegjeld

1670

(155)

Frosta prestegjeld

1670

(170)

Leksvik prestegjeld

1670

(181)

Stjørdal prestegjeld

1670

(190)

Summa summarum

1670

(210)

Matrikkel Gauldal fogderi

Forside

1670

(212)

Melhus sogn

1670

(213)

Hølonda tinglag

1670

(222)

Løre og Foss tinglag

1670

(226)

Støren sogn

1670

(234)

Soknedal

1670

(240)

Singsås sogn

1670

(249)

Holtålen

1670

(254)

Ålen tinglag

1670

(258)

Summa summarum

1670

(268)

Matrikkel Fosen fogderi

Forside

1671

(271)

Stadsbygd tinglag

1671

(272)

Rissa tinglag

1671

(276)

Hemne tinglag

1671

(282)

Hitra tinglag

1671

(290)

Ørland tinglag

1671

(297)

Hellem tinglag

1671

(303)

Åfjord tinglag

1671

(306)

Bjørnør tinglag

1671

(311)

Summa summarum

1671

(316)

Avkortninger

1671

(317)

Summa summarum

1671

(320)