Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker 1662-1720, stykke 37, 1674 - 1720


Militære jordebøker Kristiansand stift

Oversikt

1674

(1)

Nedenes

1674

(2)

Mandal len

1674

(7)

Bratsberg

1674

(8)

Nedenes

1674

(22)

Lista

1674

(25)

Jæren og Dalane

1674

(28)

Ryfylke

1674

(32)

Matrikkel Trondheim amt

Forside

1675

(37)

Gauldal fogderi

1675

(38)

Strinda fogderi

1675

(45)

Orkdal fogderi

1675

(53)

Nordmøre fogderi

1675

(60)

Romsdal fogderi

1675

(69)

Fosen fogderi

1675

(81)

Stjørdal fogderi

1675

(87)

Inderøy fogderi

1675

(98)

Namdal fogderi

1675

(108)

Summa summarum

1675

(114)

Jordebok Hadeland, Toten og Valdres

Krongods på auksjon

1689

(116)

Jordebok Aker, Romerike og Hedemarken

Krongods

1697

(122)

Jordebok Aker fogderi

Dragongårder

1701

(153)

Oversikt

Kirketiende til magasinene

1711

(160)

Dokumenter

Kirketiende og krongods i Trøndelag

1711

(188)

Matrikkel Råbyggelag fogderi

Følgeskriv

1719

(309)

Matrikkel

1719

(310)

Matrikkel Rakkestad fogderi

Følgeskriv

1720

(329)

Forside

1720

(330)

Rakkestad

1720

(331)

Degernes

1720

(343)

Skiptvet

1720

(347)

Spydeberg

1720

(354)

Rødenes

1720

(364)

Summarisk ekstrakt

1720

(371)