Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset, stykke 39, 1725 - 1727


Jordebok krongods

Aker og Follo fogderi

1726

(1)

Nedre Romerike fogderi

1725

(19)

Moss, Onsøy, Tune, Veme fogderi

1726

(35)

Rakkestad fogderi

1726

(78)

Heggen og Frøland fogderi

1726

(97)

Idd og Marker fogderi

1726

(117)

Ringerike og Hallingdal fogderi

1726

(134)

Numedal og Sandsvær fogderi

1724

(139)

Jarlsberg grevskap og Hurum

1727

(157)

Hedmark fogderi

1726

(162)

Solør, Østerdalen, Odalen fogderi

1726

(197)

Gudbrandsdal fogderi

1726

(241)

Hadeland, Toten, Valdres fogderi

(347)

Ringerike og Hallingdal fogderi

1726

(372)

Numedal og Sandsvær fogderi

1726

(376)

Aker og Follo fogderi

1726

(391)