Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset, stykke 40.2, 1726 - 1728


Jordebok krongods

Halsnøy kloster

1726-1727

Gods i Bergen bispedømme

(1)

Bergen stift

1728

Register utlånte jordebøker

(19)