Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset, stykke 41, 1726 - 1727


Jordebøker over krongods i Trondheim stift

Designasjon

(1)

Jordebok over krongods i Orkdal fogderi

Forside

1726

(4)

Orkdal tinglag

1726

(5)

Meldal tinglag

1726

(19)

Rennebu tinglag

1726

(33)

Oppdal

1726

(48)

Forside

1727

(75)

Orkdal tinglag

1727

(76)

Meldal tinglag

1727

(99)

Rennebu tinglag

1727

(122)

Oppdal tinglag

1727

(144)

Summa summarum

1727

(182)

Jordebok over krongods i Gauldal fogderi

Forside

1726

(184)

Melhus sogn

1726

(185)

Flå sogn

1726

(189)

Hølonda sogn

1726

(190)

Horg sogn

1726

(193)

Støren sogn

1726

(195)

Soknedalen sogn

1726

(196)

Singsås sogn

1726

(198)

Holtålen

1726

(200)

Forside

1727

(203)

Melhus sogn

1727

(204)

Flå sogn

1727

(214)

Hølonda

1727

(217)

Støren prestegjeld

1727

(222)

Soknedal

1727

(230)

Holtålen prestegjeld

1727

(234)

Ålen tinglag

1727

(239)

Pålsdalen

1727

(242)

Summa summarum

1727

(254)

Jordebok over øde og forarmet krongods

Orkdal og Gauldal fogderi

1727

(257)

Jordebok over krongods i Stjør- og Verdal fogderi

Stjørdal og Værdal fogderi

1726

(268)

Stjørdal og Værdal fogderi

1727

(297)

Jordebok over krongods i Strinda og Selbu fogderi

Strinda og Selbu fogderi

1726

(324)

Strinda og Selbu fogderi

1727

(336)

Jordebok over krongods i Inderøy fogderi

Inderøy fogderi

1726

(359)

Jordebok over krongods i Namdal fogderi

Namdal fogderi

1726

(384)

Namdal fogderi

1727

(393)

Jordebok over krongods i Fosen fogderi

Fosen fogderi

1726

(407)

Fosen fogderi

1727

(419)

Jordebok over krongods i Romsdal fogderi

Romsdal fogderi

1726

(433)

Romsdal fogderi

1727

(438)

Jordebok over krongods i Nordmøre fogderi

Nordmøre fogderi

1726

(452)

Nordmøre fogderi

1727

(468)