Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset, stykke 42, 1722 - 1728


Dokumenter om salg av krongods

Trondheim stift, Nordlands amt

Auksjon

(2)

1722-1728

(6)

Trondheim stift

Auksjon

(13)

Rentekammerforestilling

1722

(34)

Bilag til brev til stattholderen

1722

(70)

Oslo ladegård

(94)

Kristiania stift

1726-1727

Auksjon

(108)

Gudbrandsdalen

Om fogd Stenersen

(183)

Grønland

1726

Oppmåling av tomter

(226)

Rentekammerets foresetilling

1722

(231)

Kristiania stift

Usolgt gods etter første auksjoner

(244)

Kristiansand stift

1727-1728

Regnskap

(264)