Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset, stykke 43, 1724 - 1728


Dokumenter om reluisjonsgodset mm

Sønnafjells

1724-1728

Reluisjonsgodset

(1)

Akershus og Smålenenes amt

1724-1728

Benefisert gods

(33)

Kristiania stift

1727

Fra stiftamtmann Tonsberg

(95)

Akershus stift

1726

Forklaringer fra fogdene

(97)

Aker og Follo

1727

Adkomstdokumenter

(154)

Norge

1726-1728

Ekstrakter og ekserpter

(195)

Norge

1727-1728

Ekstrakter og forklaringer

(218)