Skannet arkivmateriale

Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Forskjellige jordebøker o.l. 1726-1754, stykke 44.1, 1726 - 1754


Jordebok kirkegods

Solør, Østerdalen, Odalen

1726

(1)

Jordebok benefiserte gårder

Lier, Hurum, Røyken

1735

(17)

Jordebok

Kjølberg gods

1751

(35)

Fortegnelser over gårder og matrikkelskyld

Enkelte amt og fogderier

1754

(57)