Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 505, 1748


2. Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1748-1749

(2)

Landske kp. (Kp. Fluberg)

1748

Hovedlegdsrulle

(5)

Øvre Valderske kp. (Oberstløytnant Heusner)

1748

Hovedlegdsrulle

(35)

Ringerikske livkp. (Oberst Sehestedt)

1748

Hovedlegdsrulle

(66)

Granske kp. (Oberstløytnant Todderud)

1748

Hovedlegdsrulle

(96)

Nannestadske kp. (Kp. Dahl)

1748

Hovedlegdsrulle

(126)

Ytre Valderske kp. (Kp. Stielau)

1748

Hovedlegdsrulle

(157)

Jevnakerske kp. (Kp. Hals)

1748

Hovedlegdsrulle

(187)

Sigdalske kp. (Kp. Riis)

1748

Hovedlegdsrulle

(217)

Ytre Hallingdalske kp. (Kp. Selmer)

1748

Hovedlegdsrulle

(247)

Øvre Hallingdalske kp. (Kp. Rosing)

1748

Hovedlegdsrulle

(277)

Eidsvoldske kp. (Major Rick)

1748

Hovedlegdsrulle

(307)

Hadelandske kp. (Kp. Lossius)

1748

Hovedlegdsrulle

(337)

Vardalske landvernkp. (Kp. Maloug)

1748

Hovedlegdsrulle

(355)

Totenske kp. (Oberstløytnant Heym)

1748

Hovedlegdsrulle

(377)

Nesiske landvernkp. (Kp. Trollum)

1748

Hovedlegdsrulle

(407)

Hadelandske landvernkp. (Kp. Krabbe)

1748

Hovedlegdsrulle

(449)

Nesiske landvernkp. (Kp. Trollum)

1749

Hovedlegdsrulle

(466)

Aurdalske landvernkp. (Kp. Cold)

1749

Hovedlegdsrulle

(509)