Skannet arkivmateriale

Høyfjellskommisjonen, Kommisjonens trykte rettsbøker med dommer og kjennelser, stykke 1-5, 1909 - 1953


Høyfjellskommisjonens grenseoppgangsfelter

1909-1953

Kart ved Øyvind Johannessen

(1)

Hefte 1 - Forhandlinger I

Felt 1

1909-1916

(2)

Hefte 2 - Forhandlinger II

Felt 1

1917-1919

(309)

Hefte 3 - Forhandlinger III

Felt 1

1917-1919

Med tillegg til I

(373)

Hefte 4 - Dom, sak nr. 2/1909

Felt 1

1910.12.01

Konsul Joh. Gran

(464)

Hefte 5 - Dom, sak nr. 1/1909

Felt 1

1912.12.12

Kinso

(474)

Hefte 6 - Dom, sak nr. 5/1910

Felt 1

1912.12.12

Finse

(488)

Hefte 7 - Dom, sak nr. 1/1911

Felt 1

1913.06.19

Simadalsvassdraget

(502)

Hefte 8 - Dom, sak nr. 4/1910

Felt 1

1913.06.19

Konsul Joh. Gran

(509)

Hefte 9 - Dom, sak nr. 3/1909

Felt 1

1914.12.14

Ullensvang og Eidsfjord kommuner

(520)

Hefte 10 - Kjennelse

Felt 1

1914.12.14

Røldalsforretningen

(542)

Hefte 11 - Kjennelse

Felt 1

1922.05.06

Granvinforretningen

(596)

Hefte 12 - Kjennelser

Felt 1

1924.06.02

I Ullensvangforretningen

(608)

Felt 1

1924.06.02

II Eidfjordforretningen

(681)

Felt 1

1924.06.02

III Ulvikforretningen

(712)

Felt 2

1924.06.02

IV 1. tillegg til 2. felt, Ulvik

(815)

Felt 2

1924.06.02

V 4. tillegg til 2. felt, Hallingskeidforretningen

(830)

Hefte 13 - Tilleggskjennelse

Felt 1

1931.09.02

Røldalsforretningen

(853)

Hefte 13a - Dom, sak nr. 1/1931

Felt 1

1936.08.02

Eidfjord

(858)

Hefte 14 - Dom, sak nr. 5/1909

Felt 2

1910.12.01

Reinthon

(878)

Hefte 14a - Dom, sak nr. 1/1910

Felt 2

1911.07.19

Trøgaton m.fl.

(888)

Hefte 15 - Dom, sak nr. 4/1909

Felt 2

1912.06.06

Garathun

(893)

Hefte 16 - Dom, sak nr. 2/1910

Felt 2

1912.06.06

Rollag m.fl. kommuner

(911)

Hefte 17 - Dom, sak nr. 3/1910

Felt 2

1912.06.06

Buskerud amt

(933)

Hefte 18 - Kjennelse

Felt 2

1912.07.12

Hallingskarvet

(948)

Hefte 19 - Kjennelse

Felt 2

1918.03.21

Holsforretningen

(958)

Hefte 20 - Kjennelse

Felt 2

1929.06.14

2. felt med 2. og 3. tillegg

(979)

Hefte 21 - Forhandlinger I

Felt 3

1913

(1157)

Hefte 22 - Forhandlinger II

Felt 3

1914

(1227)

Hefte 23 - Forhandlinger III

Felt 3

1915

(1247)

Hefte 24 - Forhandlinger IV

Felt 3

1916-1917

(1286)

Hefte 25 - Kjennelse

Felt 3

1918.03.21

Åmliforretningen

(1316)

Hefte 25a - Kjennelse

Felt 3-4

1923.05.09

Mo-Fyresdal, Otras østside

(1320)

Hefte 26 - Kjennelse

Felt 3

1924.06.02

Bygland-Åseral

(1325)

Hefte 27 - Kjennelser

Felt 3

1931.09.02

I Ryfylke-Bykleforretningen

(1336)

Felt 3

1931.09.02

II Valleforretningen

(1516)

Felt 3

1931.09.02

III Sirdalsforretningen

(1551)

Felt 1

1931.09.02

IV Tilleggskjennelse i Røldalsforretningen

(1576)

Hefte 28 - Tilleggskjennelse

Felt 3

1937.09.02

Ryfylke-Bykleforretningen

(1580)

Hefte 29 - Forhandlinger I

Felt 4

1913

(1584)

Hefte 30 - Forhandlinger II

Felt 4

1917

(1610)

Hefte 31 - Forhandlinger III

Felt 4

1918-1921

(1640)

Hefte 32 - Forhandlinger IV

Felt 4

1922-1930

(1697)

Hefte 33 - Kjennelser

Felt 4

1934.06.08

Rauland-Vinjeforretningen

(1771)

Felt 4

1934.06.08

Tinnforretningen

(1871)

Hefte 34 - Forhandlinger I

Felt 5

1914

(1913)

Hefte 35 - Bilag til forhandlinger I

Felt 5

1914

(2003)

Hefte 36 - Forhandlinger II

Felt 5

1915-1916

(2025)

Hefte 37 - Forhandlinger III

Felt 5

1917-1918

(2110)

Hefte 38 - Forhandlinger IV

Felt 5

1918-1927

(2128)

Hefte 39 - Dokumenter I

Felt 5

-1915

(2174)

Hefte 40 - Dokumenter II

Felt 5

1916

(2453)

Hefte 41 - Kjennelse

Felt 5

1927.07.01

(2543)

Hefte 42 - Forhandlinger I

Felt 6

1917

(2837)

Hefte 43 - Bilag til forhandlinger I

Felt 6

1917

(2862)

Hefte 44 - Forhandlinger II

Felt 6

1918-1919

(2867)

Hefte 45 - Bilag til forhandlinger II

Felt 6

1918

(2903)

Hefte 46 - Dommer, sak nr. 2-3/1917

Felt 6

1922.05.10

Skjåk allmenningstyre

(2908)

Hefte 47 - Kjennelse

Felt 6

1933.03.20

Skjåk-Lesjaforretningen

(2965)

Hefte 48 - Kjennelse

Felt 6

1933.03.20

Skjåk-Møre-Strynforretningen

(2981)

Hefte 49 - Forhandlinger I

Felt 7

1917

(2993)

Hefte 50 - Forhandlinger II

Felt 7

1918-1919

(3008)

Hefte 51 - Forhandlinger III

Felt 7

1920-1930

(3023)

Hefte 52 - Kjennelser, tilleggskjennelser

Felt 7, 1, 2

1942.12.19

7. grenseoppgangsfelt, Ulvik fforretningen, Holsfo

(3068)

Hefte 53 - Kjennelse

Felt 7

1949.07.27

Nordvestlige del

(3251)

Hefte 53 - Dom, sak. nr. 1/1947

Felt 7

1949.07.27

Rumohr

(3287)

Hefte 54 - Forhandlinger I

Felt 8

1917

(3325)

Hefte 55 - Forhandlinger II

Felt 8

1918

(3339)

Hefte 56 - Forhandlinger III

Felt 8

1919

(3385)

Hefte 57 - Forhandlinger IV

Felt 8

1920-1928

(3436)

Hefte 58 - Forhandlinger V

Felt 8

1929-1937

(3598)

Hefte 58a - Dom, sak nr. 4/1917

Felt 8

1919.03.07

Oppdal allmenningstyre

(3635)

Hefte 58b - Kjennelse

Felt 8

1925.09.11

(3656)

Hefte 59 - Kjennelse

Felt 8

1925.09.11

Dovre-Lesjaforretningen

(3671)

Hefte 60 - Kjennelse

Felt 8

1925.09.11

Kviknes vestfjell

(3714)

Hefte 61 - Kjennelser

Felt 8

1938.09.03

I Folldalsforretningen

(3772)

Felt 8

1938.09.03

II Oppdalsforrretningen

(3909)

Felt 8

1938.09.03

III Tynsetforretningen

(3982)

Felt 8

1938.09.03

IV Tilleggskjennelse forretningen Kviknes vestfjel

(4054)

Hefte 62 - Tilleggskjennelse

Felt 8

1939.08.29

Folldals- og Oppdalsforretningen

(4059)

Hefte 63 - Kjennelser

Felt 8

1940.08.05

I Forretningen Kviknes østfjell

(4100)

Felt 8

1940.08.05

II Tilleggskjennnelse i Tynsetforretningen

(4258)

Hefte 64 - Forhandlinger I

Felt 9

1917

(4260)

Hefte 65 - Forhandlinger II

Felt 9

1918

(4270)

Hefte 66 - Forhandlinger III

Felt 9

1919

(4290)

Hefte 67 - Forhandlinger IV

Felt 9-10

1920-1923

(4304)

Hefte 68 - Forhandlinger V

Felt 9-10

1924-1934

(4351)

Hefte 69 - Forhandlinger VI

Felt 9

1935-1944

Med tilleggsfelt

(4402)

Hefte 70 - Forhandlinger VII

Felt 9

1945-1946

Tilleggsfeltet

(4463)

Hefte 71 - Kjennelser

Felt 9-10

1934.07.13

(4496)

Hefte 72 - Kjennelser

Felt 9

1947.10.04

Tilleggsfeltet, hovedfeltet

(4718)

Hefte 73 - Forhandlinger I

Felt 11-19

1920-1922

(5035)

Hefte 74 - Forhandlinger II

Felt 11-19

1923-1925

(5144)

Hefte 75 - Forhandlinger III

Felt 11-19

1926-1930

(5298)

Hefte 76 - Kjennelse

Felt 11

1940.08.16

(5458)

Hefte 77 - Kjennelser

Felt 12

1933.03.20

12te grensoppgangsfelt

(5549)

Felt 6

1933.03.20

Skjåk-Lesjaforretningen av 6te felt

(5576)

Felt 17

1933.03.20

17de grensoppgangsfelt

(5590)

Felt 16

1933.03.20

16de grensoppgangsfelt

(5592)

Hefte 78 - Kjennelser

Felt 13

1941.08.06

13de grensoppgangsfelt (restfeltet)

(5629)

Felt 14

1941.08.06

Tilleggskjennelse 14de felt vest

(5675)

Felt 18

1941.08.06

Tilleggskjennelse 18de felt

(5676)

Felt 6

1941.08.06

Skjåk-Lom-Sognforretningen av 6te felt

(5677)

Hefte 79 - Kjennelse

Felt 14

1937.09.02

14de felt øst

(5682)

Hefte 80 - Tilleggskjennelse

Felt 14

1938.07.09

14de felt øst

(5947)

Hefte 80a - Dom, sak nr. 1/1938

Felt 14

1941.08.30

14de felt øst, Sælid m.fl.

(5950)

Hefte 81 - Dom, sak nr. 2/1938

Felt 14

1941.08.30

14de felt øst, Vinstervatnsaken

(5966)

Hefte 82 - Kjennelser

Felt 14

1939.08.29

14de felt vest

(6029)

Felt 18

1939.08.29

18de grenseoppgangsfelt

(6067)

Felt 19

1939.08.29

19de grenseoppgangsfelt

(6104)

Hefte 83 - Tilleggskjennelse

Felt 14

1953.07.25

14de felt vest

(6201)

Hefte 84 - Kjennelser

Felt 15

1935.09.03

15de grenseoppgangsfelt

(6229)

Felt 13

1935.09.03

Bøverdalens nordside av 13de felt

(6275)

Hefte 85 - Dom, sak nr. 1/1940

Felt 19

1942.07.03

Snortheim

(6328)

Hefte 86 - Forhandlinger I

Felt 20

1936

(6339)

Hefte 87 - Kjennelse

Felt 20

1942.08.29

(6360)

Hefte 88 - Kjennelse

Felt 21

1937.09.02

(6434)

Hefte 89 - Forhandlinger I

Felt 22

1942-1943

(6437)

Hefte 90 - Kjennelser

Felt 22

1949.07.27

22de grenseoppgangsfelt

(6481)

Felt 7

1949.07.27

Tilleggskjennelse nordøstlige del

(6632)

Hefte 91 - Forhandlinger I

Felt 23

1942-1943

(6641)

Hefte 92 - Kjennelse

Felt 23

1947.07.26

(6683)

Hefte 93 - Forhandlinger I

Felt 24

1942-1943

(6775)

Hefte 94 - Kjennelse

Felt 24

1948.09.05

(6808)

Hefte 95 - Kjennelse

Felt 25

1953.07.25

(6909)

Hefte 96 - Kjennelse

Felt 26

1952.12.06

(6982)