Skannet arkivmateriale

Akershus amt, Aker og Follo fogderi, Sølvskatten 1816 2-3, 1816 - 1820


Aker tinglag

1816.09.14

(2)

Asker tinglag

1816.09.13

(5)

Bærum tinglag

1816.09.20

(16)

Ås tinglag

1816.10.03

(31)

Vestby tinglag

1816.10.09

(39)

Kråkstad tinglag

1816.10.01

(44)

Nesodden tinglag

1816.09.30

(50)

Ladestedet Drøbak med Hvitsten og Filtvet

1816.09.11

(52)

Drøbak, Hvitsten og Filtvet

1820.06.02

(56)

Ladestedet Son

1816.09.17

(59)

Ladestedet Hølen

1816.09.17

(61)

Designasjon Aker og Follo fogderi

(63)