Skannet arkivmateriale

Akershus amt, Øvre Romerike fogderi, Sølvskatten 1816 4, 1816 - 1821


Fortegnelse Øvre Romerike fogderi

(2)

Nes tinglag

1816.09.08

(8)

Gjerdrum tinglag

1816.09.03

(24)

Ullensaker tinglag

1816.09.05

(28)

1821.04.21

(35)

Nannestad tinglag

1816.08.23

(39)

Hurdal tinglag

1816.09.07

(45)

Eidsvoll tinglag

1816.09.29

(50)