Skannet arkivmateriale

Akershus amt, Nedre Romerike fogderi, Sølvskatten 1816 5, 1816


Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Hakadal tinglag

1816.09.13

(2)

Høland tinglag

1816.09.20

(7)

Enebakk tinglag

1816.09.27

(13)

Fet tinglag

1816.09.20

(18)

Sørum tinglag

1816.09.14

(22)

Aurskog tinglag

1816.09.29

(30)

Ekstrakt Nedre Romerike fogderi

0

(35)