Skannet arkivmateriale

Nedenes amt, Nedenes fogderi, Sølvskatten 1816 30, 1816 - 1817


Ekstrakt Nedenes fogderi

(2)

Arendal kjøpstad

1816.10.16

(6)

Grimstad ladested

1816.10.17

(9)

Lillesand ladested

1816.10.18

(11)

Tvedestrand ladested

1817.04.17

(13)

Sand tinglag

1816.09.29

(15)

1823.08.20

(22)

Strengereid tinglag

1816.10.16

(25)

1823.08.20

(43)

Bringsvær tinglag

1816.11.04

(51)

1823.08.20

(63)

Fordeling Nedenes fogderi

(69)