Skannet arkivmateriale

Nordre Trondheim amt, Namdal fogderi, Sølvskatten 1816 54, 1816 - 1822


Ekstrakt Namdal fogderi

(2)

Kolvereid, Nærøy og Sør-Bindal tinglag

1816.09.26

(9)

1822.01.18

(19)

Fosnes tinglag

1816

(24)

1822.02.06

(34)

Nordre Namdalseid tinglag

1816.10.03

(37)

Namdalseid tinglag

1822.03.23

(42)

Overhalla tinglag

1816.10.17

(46)

1822.02.20

(57)

Kjøpte bankinnskudd i Namdal

1824

(64)