Skannet arkivmateriale

Finnmarken amt, Vest-Finnmark fogderi, Sølvskatten 1816 61, 1816 - 1817


Ekstrakt Vest-Finnmark fogderi

(3)

Kjelvik tinglag

1816.11.06

(7)

Kautokeino og Afjuvarre tinglag

1817.01.04

(12)

Måsøy tinglag

1816.11.30

(17)

Hammerfest tinglag

1816.11.12

(20)

Alta tinglag

1816.11.01

(25)

Loppa og Hasvik tinglag

1816.11.23

(28)