Skannet arkivmateriale

Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 12, 1892


Hjemstavnsregister

A - Aa

(2)

B

(17)

C

(25)

D

(37)

E

(39)

F

(45)

G

(48)

H

(53)

I - J

(70)

K

(91)

L

(95)

M

(104)

N

(110)

O

(117)

P

(131)

R

(140)

S

(143)

T

(153)

U

(159)

V - W

(160)

V - Y

(161)

V - W forts.

(162)

Ø

(163)