Skannet arkivmateriale

Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 14, 1894


Hjemstavnsregister

A - Aa

(2)

B

(17)

C

(23)

D

(34)

E

(36)

F

(43)

G

(46)

H

(52)

I - J

(72)

K

(92)

L

(96)

M

(106)

N

(112)

O

(120)

P

(136)

R

(145)

S

(149)

T

(159)

V - W

(164)

W - Z

(165)

V - W forts.

(166)