Skannet arkivmateriale

Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 21, 1901


Hjemstavnsregister

A - Aa

(2)

B

(24)

C

(32)

D

(33)

E

(36)

F

(43)

G

(49)

H

(58)

I - J

(78)

K

(103)

L

(120)

M

(133)

N

(141)

O

(150)

P

(168)

R

(178)

S

(181)

T

(194)

U

(200)

V - W

(201)

Z

(205)

Ø

(207)

T forts.

(208)

H forts.

(209)

E forts.

(211)

H forts.

(212)

O forts.

(214)

P forts.

(216)