Skannet arkivmateriale

Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 32, 1913


Hjemstavnsregister

A - Aa

(2)

B

(25)

C

(38)

D

(39)

E

(42)

F

(54)

G

(59)

H

(68)

I - J

(97)

K

(121)

L

(140)

M

(154)

N

(162)

O

(172)

P

(191)

R

(200)

S

(205)

T

(220)

U

(229)

V - W

(230)

Y - Z

(235)

Ø

(236)

S forts.

(237)