Skannet arkivmateriale

Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 33, 1914


Hjemstavnsregister

A - Aa

(2)

B

(25)

C

(37)

D

(38)

E

(42)

F

(53)

G

(57)

H

(68)

I - J

(95)

K

(125)

L

(147)

M

(160)

N

(169)

O

(181)

P

(200)

R

(211)

S

(216)

T

(233)

U

(242)

V - W

(243)

Y - Z

(248)

Ø

(249)

S forts.

(251)

R forts.

(253)

S forts.

(254)

B forts.

(255)

O forts.

(256)

D forts.

(257)

H forts.

(258)

E forts.

(259)

V - W forts.

(260)