Skannet arkivmateriale

Modums Blaafarveværk, 2. periode 1786-1859, Produksjons- og driftsberetninger, stykke 319, 1827 - 1828


Berigt over arbeiderne ved farveverket

1827-1828

(2)