Skannet arkivmateriale

Modums Blaafarveværk, 2. periode 1786-1859, Produksjons- og driftsberetninger, stykke 321, 1832


Berigt over arbeiderne ved farveverket

1832

(2)