Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.3, 1720


Register

1720

Juli-desember

(2)

Forestillinger og resolusjoner

Nr. 151-155

1720

Juli-desember

(24)

Nr. 156-160

1720

Juli-desember

(54)

Nr. 161-165

1720

Juli-desember

(92)

Nr. 166-170

1720

Juli-desember

(121)

Nr. 171-175

1720

Juli-desember

(173)

Nr. 176-180

1720

Juli-desember

(207)

Nr. 181-185

1720

Juli-desember

(251)

Nr. 186-190

1720

Juli-desember

(277)

Nr. 191-195

1720

Juli-desember

(319)

Nr. 196-200

1720

Juli-desember

(343)

Nr. 201-205

1720

Juli-desember

(375)

Nr. 206-210

1720

Juli-desember

(417)

Nr. 211-215

1720

Juli-desember

(450)

Nr. 216-220

1720

Juli-desember

(476)

Nr. 221-225

1720

Juli-desember

(524)

Nr. 226-230

1720

Juli-desember

(550)

Nr. 231-235

1720

Juli-desember

(588)

Nr. 236-240

1720

Juli-desember

(640)

Nr. 241-245

1720

Juli-desember

(668)

Nr. 246-250

1720

Juli-desember

(715)

Nr. 251-255

1720

Juli-desember

(831)

Nr. 256-260

1720

Juli-desember

(920)

Nr. 261-265

1720

Juli-desember

(962)

Nr. 266-270

1720

Juli-desember

(1001)

Nr. 271-275

1720

Juli-desember

(1029)

Nr. 276-280

1720

Juli-desember

(1061)