Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.9, 1726


Register

1726

(3)

Forestillinger og resolusjoner

Nr. 1-5

1726

(26)

Nr. 6-10

1726

(53)

Nr. 11-15

1726

(78)

Nr. 16-20

1726

(upaginert)

Nr. 21-25

1726

(upaginert)

Nr. 26-30

1726

(upaginert)

Nr. 31-35

1726

(upaginert)

Nr. 36-40

1726

(upaginert)

Nr. 41-45

1726

(upaginert)

Nr. 46-50

1726

(upaginert)

Nr. 51-55

1726

(upaginert)

Nr. 56-60

1726

(upaginert)

Nr. 61-65

1726

(upaginert)

Nr. 66-70

1726

(upaginert)

Nr. 71-75

1726

(upaginert)

Nr. 76-80

1726

(upaginert)

Nr. 81-85

1726

(upaginert)

Nr. 86-90

1726

(upaginert)

Nr. 91-95

1726

(upaginert)

Nr. 96-100

1726

(upaginert)

Nr. 101-105

1726

(upaginert)

Nr. 106-110

1726

(upaginert)

Nr. 111-115

1726

(upaginert)

Nr. 116-120

1726

(upaginert)

Nr. 121-125

1726

(upaginert)

Nr. 126-130

1726

(upaginert)

Nr. 131-135

1726

(upaginert)

Nr. 136-140

1726

(upaginert)

Nr. 141-145

1726

(upaginert)

Nr. 146-150

1726

(upaginert)

Nr. 151-155

1726

(upaginert)

Nr. 156-160

1726

(upaginert)

Nr. 161-165

1726

(upaginert)

Nr. 166-170

1726

(upaginert)

Nr. 171-175

1726

(upaginert)

Nr. 176-180

1726

(upaginert)

Nr. 181-185

1726

(upaginert)

Nr. 186-190

1726

(upaginert)

Nr. 191-195

1726

(upaginert)

Nr. 196-200

1726

(upaginert)

Nr. 201-205

1726

(upaginert)

Nr. 206-210

1726

(upaginert)

Nr. 211-215

1726

(upaginert)

Nr. 216-217

1726

(upaginert)