Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.96, 1720 - 1749


Kronologisk register

1721-1728

(3)

1721

(4)

1722

(10)

1723

(25)

1724

(41)

1725

(50)

1726

(62)

1727

(81)

1728

(94)

Alfabetisk register

1720

(110)

Kronologisk register

1720

(132)

Alfabetisk register 2

1720

(171)

Kronologisk register 2

1721

(210)

Alfabetisk register 2

1722

(239)

Kronologisk register 2

1722

(263)

Alfabetisk register 2

1723

(278)

1735

(302)

1736

(326)

1737

(352)

1738

(376)

1739

(400)

1740

(424)

1741

(448)

1742

(472)

1743

(488)

1749

(503)