Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.97, 1724 - 1728


Alfabetisk register

1724-1728

(upaginert)

Kronologisk register

1724

(1)

1725

(23)

1726

(51)

1727

(83)

1728

(107)