Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.99, 1736 - 1743


Alfabetisk register

1736-1743

(upaginert)

Kronologisk register

1736

(1)

1737

(4)

1738

(18)

1739

(36)

1740

(54)

1741

(71)

1742

(89)

1743

(108)