Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.100, 1744 - 1754


Alfabetisk register

1744-1754

(upaginert)

Kronologisk register

1744

(1)

1745

(23)

1746

(42)

1747

(60)

1748

(75)

1749

(94)

1750

(108)

1751

(124)

1752

(136)

1753

(161)

1754

(185)