Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.102, 1765 - 1771


Alfabetisk register

1765

(2)

1766

(66)

1767

(154)

Alfabetisk register 2

1767

(249)

Alfabetisk register

1768

(250)

1769

(306)

1770-1771

(356)