Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.108, 1786 - 1793


Alfabetisk register

1786-1793

(upaginert)

Kronologisk register

1786

(upaginert)

1787

(1025a)

1788

(1048a)

1789

(1065a)

1790

(1080a)

1791

(1100a)

1792

(1115a)

1793

(1129a)