Skannet arkivmateriale

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stykke 1, 1923 - 1945


Kvittering for gjennomgang av saken

(2)

Liste over manglende dokumenter

(3)

Liste over fremlagte dokumenter

Før 9. april 1940

(4)

9. april - 31. desember 1940

(9)

1941

(13)

1942

(15)

1943

(18)

1944

(19)

1. januar - 8. mai 1945

(20)

Etter 8. mai 1945

(21)

Fremlagte dokumenter

Før 9. april 1940

(24)

9. april - 31. desember 1940

(263)

1941

(455)

1942

(553)

1943

(628)

1944

(677)

1. januar - 8. mai 1945

(718)

Etter 8. mai 1945

(760)