Skannet arkivmateriale

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stykke 2, 1936 - 1945


Ikke fremlagte dokumenter

Før 9. april 1940

(2)

Angående etterforskning i Danmark

(10)

Quislings forklaring til politiet 25. juli 1945

(14)

Tale ved Trøndelagsstevnet 16. nov. 1941 (Prytz)

(19)

9. april - 31. desember 1940

(34)

1941

(111)

1942

(154)

1943

(170)

1944

(212)

1. januar - 8. mai 1945

(289)

Politirapporter

(339)

Fritt Folk

(395)

Politirapporter

(404)

Dokumentlister

(418)

Tiltalebeslutningen mot Quisling

(506)