Skannet arkivmateriale

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stykke 5, 1945


Dokumenter i offentlig straffesak mot V. Quisling

Hovedhefte

(3)

Tilleggshefte I

(57)

Tilleggshefte II

(82)

Tilleggshefte III

(94)

Tilleggshefte IV

(98)