Skannet arkivmateriale

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stykke 6, 1945


Utdrag i saken

Hefte I

(2)

Hefte II

(105)

Redegjørelse fra Quisling til siktelsen

(158)

Quislings bemerkn. til nytt i tiltalebeslutningen

(185)