Skannet arkivmateriale

Quisling, Vidkun, Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum, stykke 1, 1922 - 1944


Skinnmappen som inneholder almanakkene

(2)

1. Dagbok 1922

(5)

2. Den 7de Sans, Dagbok 1925

(91)

3. Agenda Bijou 1926

(174)

4. Agenda Mignon 1927

(278)

5. Den 7de Sans, Dagbok 1929

Med løst notisark og blyant

(345)

6. Den 7de Sans, Dagbok 1929

Lite benyttet

(431)

7. Den 7de Sans, Dagbok 1930

(516)

8. Den 7de Sans, Dagbok 1931

(601)

9. Den 7de Sans, Dagbok 1932

(686)

10. Den 7de Sans, Dagbok 1933

(771)

11. Den 7de Sans, Dagbok 1934

Med løse ark

(854)

12. Den 7de Sans, Dagbok 1935

(940)

13. Den 7de Sans, Dagbok 1936

(1025)

14. Den 7de Sans, Dagbok 1937

(1110)

15. Den 7de Sans, Dagbok 1938

(1195)

16. Den 7de Sans, Dagbok 1939

(1281)

17. Den 7de Sans, Dagbok 1941

Ubenyttet, men med ett avisklipp

(1366)

18. Ny Dag Lomme-almanakk 1941

(1485)

19. Den 7de Sans, Dagbok 1941

(1572)

20. Ny Dag Lomme-almanakk 1942

Innpregede initialer V.Q.

(1663)

22. Ny Dag Lomme-almanakk 1944

Innpregede initialer V.Q.

(1735)