Skannet arkivmateriale

Quisling, Vidkun, Materiale fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark, stykke 1, 1894 - 1929


Vidkuns barndom

Tre brev fra Vidkun Quisling til foreldrene etc.

1894-1901

(2)

Brev til drengen Vidkun

Brev til og fra forskjellige familiemedlemmer

1896-1903

(11)

Kort til og fra Vidkun Quisling

Bl.a. seks postkort til foreldre og søsken

1905-1923

(43)

Brev fra Arne Quisling til Vidkun Quisling

1915

(56)

Den unge Vidkun og den voksne

Ti brev fra Vidkun Quisling til foreldrene

1906-1919

(62)

Quislings brev fra Russland 1918

Sju brev til foreldre og søsken m.fl.

1918

(101)

Quislings brev fra Helsinki 1919

Fem brev til foreldre og søsken

1919

(137)

Ni brev fra Vidkun Quisling til foreldrene

1925-1926

(155)

Brev fra statsminister Knudsen til prost Quisling

1918

(184)

Brev fra Maria Quisling til svigerfaren

1929

(194)

Vidkun Quislingskarakterbøker

Gymnasiets 1ste klasse

1902-1903

(200)

Middelskolens 1ste klasse

1898-1899

(220)

Middelskolens 2den klasse

1899-1900

(238)