Skannet arkivmateriale

Hunsfos fabrikker, Møtebøker, referatprotokoller, aksjeprotokoller m.v., stykke 4, 1909 - 1934


Styremøter 1909

(4)

Styremøter 1910

(5)

Styremøter 1911

(12)

Styremøter 1912

(21)

Styremøter 1913

(30)

Styremøter 1914

(38)

Styremøter 1915

(44)

Styremøter 1916

(51)

Styremøter 1917

(57)

Styremøter 1918

(61)

Styremøter 1919

(67)

Styremøter 1920

(76)

Styremøter 1921

(81)

Styremøter 1922

(87)

Styremøter 1923

(94)

Styremøter 1924

(100)

Styremøter 1925

(109)

Styremøter 1926

(114)

Styremøter 1927

(121)

Styremøter 1928

(128)

Styremøter 1929

(134)

Styremøter 1930

(141)

Styremøter 1931

(148)

Styremøter 1932

(158)

Styremøter 1933

(165)

Styremøter 1934

(181)