Skannet arkivmateriale

Christie, Wilhelm Frimann Koren, Korrespondanse m.m., stykke 4, 1814


Løse dokumenter

(3)

Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll

Omslag

(5)

D1a: Oversikt over representantene

(6)

D1b: "Om Norges Selvstændighed ..."

(9)

D1d: Christies anmerkninger til grunnlovsutkastet

(22)

D1e: Konseptprotokoll for Riksforsamlingen

(54)

D1f: Debatten og voteringene

(96)

D1g, h: Konseptnotater som Riksforsamlingens sekr.

(128)

D1i, k, l: Diverse

(137)

D1m, n, o: Diverse

(141)

Christies papirer fra englandsferden 1814

Omslag

(148)

D2a: Christies egenhendige dagbok

(149)

D2b, c, d: Fullmakt, instruksjon, forskuddsanvisn.

(158)

D2e: Brevveksling med britiske myndigheter

(168)

D2f: Brevveksling med Macfarlane og Donovan

(180)

Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814

Omslag

(198)

D3a: Ekstrakt fra The Times 26. sept. 1814

(199)

D3b: Ed

(200)

D3c

(202)

D3d

(205)

D3e

(210)

D3f

(211)

D3g

(212)

D3h

(216)

D3i

(218)

D3k

(220)

D3l

(221)

D3m

(223)

D3n

(225)

D3o

(229)

D3p: Nor - et dikt av Esaias Tegnér

(232)

D3q

(239)

Christies papirer fra stockholmsferden 1814

Omslag

(240)

D4a, b, c: Stortingsbesl., kongens svar, kgl. res.

(242)

D4d: Christies taler ved audiensen

(253)

D4e, f, g, h: Gaver, dagbok, sanger, innbydelser

(264)

D4i: Regnskap over utlegg

(291)