Skannet arkivmateriale

Christie, Wilhelm Frimann Koren, Korrespondanse m.m., stykke 6, 1817 - 1818


Lovkomiteen 1817

(3)

Christies referater (F1)

Omslag

(56)

Stortingets forhandlinger 1818

(59)

Lagtingets forhandlinger 1818

(174)

Liste over Christies egenhendige innst. (F2)

(252)

Annet vedrørende Stortinget 1818

F3a: Diverse fra presidenstolen, reglement o.l.

(257)

F3b: Fortegnelse over forslag

(272)

F3c: Konsepter til presidenttaler

(300)

F3d: Kroningsdeputasjonen

(316)

F3e: Kronprinsregent, enkedronningens apanasje

(363)

Avskr. av Riksdagens besl. om kronprinsen som reg.

(369)

F3f: Riksbanken

(377)

F3g: Gasjevesen

(391)

F3h: Bergverksprivilegiene

(408)

F3i: Utkast til lov om matrikkelen

(417)

F3j: Forliksvesen

(438)

F3k: Fogdene

(446)

F3l: Innstilling om trykkefriheten

(454)

F3m: Falsens grunnlovsforslag

(460)

F3n: Tollen

(465)

F3o: Nedenesingenes handel med Danmark

(468)