Skannet arkivmateriale

Brünnichs samling, Foliobind, stykke 97, 1730 - 1739


Innholdsfortegnelse

(upaginert)

Mineralogisk beskr. av bergene i Bratsberg amt

(1)

Om det forlatte kobberverket på Ringerike 1730

(5)

Beretning om Jarlsberg bergverk 1738

(12-13)

Eiker bergverks tilstand 1739

(20-21)

Adskillig om kobber- og jernverkene i Norge

(24-25)