Skannet arkivmateriale

Øvre Borgesyssel prosti, Prestemanntall 2, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Øvre Borgesyssel prosti

Trøgstad prestegjeld

(1)

Trøgstad prestegjeld

1664.10.12

Trøgstad sogn

(2)

Trøgstad prestegjeld

1664.10.12

Båstad sogn

(7-8)

Trøgstad prestegjeld

1664.10.10

Svar på Titus Bülches postulata

(13-14)

Trøgstad prestegjeld

1666.05.30

Trøgstad sogn

(21-22)

Trøgstad prestegjeld

1666.05.30

Båstad sogn

(31-32)

Trøgstad prestegjeld

1666.03.31

Svar på Titus Bülches postulata

(39-40)

Trøgstad prestegjeld

1666.05.30

Svar på Titus Bülches postulata

(43-44)

Askim prestegjeld

(51-52a)

Askim prestegjeld

1664.10.17

Askim sogn

(52b)

Askim prestegjeld

1664.10.17

Svar på Titus Bülches postulata

(59-60)

Askim prestegjeld

1665.05.14

Svar på Titus Bülches postulata

(63-64)

Askim prestegjeld

1666.03.02

Askim sogn

(67-68)

Rakkestad prestegjeld

mangler

(83-84)

Eidsberg prestegjeld

(87-88)

Eidsberg prestegjeld

1664.11.18

Eidsberg sogn

(90-91)

Eidsberg prestegjeld

1664.11.18

Trømborg sogn

(96-97)

Eidsberg prestegjeld

1664.11.18

Hærland sogn

(100-101)

Eidsberg prestegjeld

1664.11.18

Svar på Titus Bülches postulata

(106-107)

Aremark prestegjeld

(114-115)

Aremark prestegjeld

1664

Aremark sogn

(117-118)

Aremark prestegjeld

1664

Øymark sogn

(127-128)

Aremark prestegjeld

1666

Aremark sogn

(139-140)

Aremark prestegjeld

1666

Øymark sogn

(149-150)

Aremark prestegjeld

ukjent

Svar på Titus Bülches postulata

(159-160)

Aremark prestegjeld

1666.03.24

Svar på Titus Bülches postulata

(163-164)

Rødenes prestegjeld

(165-166)

Rødenes prestegjeld

1664

Rødenes sogn

(169-170)

Rødenes prestegjeld

1664

Rømskog sogn

(177-178)

Rødenes prestegjeld

1664.10.20

Svar på Titus Bülches postulata

(179-180)

Rødenes prestegjeld

1666.03.01

Rødenes sogn

(187-188)

Rødenes prestegjeld

1666.03.01

Rømskog sogn

(195-196)

Rødenes prestegjeld

1666.03.01

Svar på Titus Bülches postulata

(199-200)

Rødenes prestegjeld

1666.03.05

Svar på Titus Bülches postulata

(203-204)

Spydeberg prestegjeld

(207-208)

Spydeberg prestegjeld

1664.10.19

Spydeberg sogn

(209-210)

Spydeberg prestegjeld

1664.10.19

Svar på Titus Bülches postulata

(217-218)

Spydeberg prestegjeld

1666.03.14

Spydeberg sogn

(225-226)

Skiptvet prestegjeld

(237-238)

Skiptvet prestegjeld

1664.09.26

Skiptvet sogn

(241-242)

Skiptvet prestegjeld

1664.10.12

Svar på Titus Bülches postulata

(249-250)

Skiptvet prestegjeld

1666.03.07

Skiptvet sogn

(259-260)

Hobøl prestegjeld

(271-272)

Hobøl prestegjeld

1664.10.19

Hobøl sogn

(274)

Hobøl prestegjeld

1664.11.02

Svar på Titus Bülches postulata

(293-294)

Hobøl prestegjeld

1666.01.23

Hobøl sogn

(303-304)

Vestby prestegjeld

(323-324)

Vestby prestegjeld

1664.11.12

Vestby sogn

(326-327)

Vestby prestegjeld

1664.11.12

Såner sogn

(336-337)

Vestby prestegjeld

1664.11.12

Garder sogn

(342-343)

Vestby prestegjeld

1664.11.12

Hølen ladested

(344-345)

Vestby prestegjeld

1664.11.12

Svar på Titus Bülches postulata

(346-347)

Vestby prestegjeld

1666.03.14

Vestby sogn

(356-357)

Vestby prestegjeld

1666.03.14

Garder sogn

(366-367)

Vestby prestegjeld

1666.03.14

Såner sogn

(368-369)

Vestby prestegjeld

1666.03.14

Son ladested, Hølen ladested

(374-375)

Vestby prestegjeld

1666.03.14

Hvitsten ladested

(376-377)

Kråkstad prestegjeld

(378-379)

Kråkstad prestegjeld

1664.10.18

Kråkstad sogn

(382-383)

Kråkstad prestegjeld

1664.10.18

Ski sogn

(392-393)

Kråkstad prestegjeld

1664.11.03

Svar på Titus Bülches postulata

(402-403)

Kråkstad prestegjeld

1665.10.02

Kråkstad sogn

(408-409)

Kråkstad prestegjeld

1665.10.02

Ski sogn

(416-417)

Kråkstad prestegjeld

1666.03.13

Kråkstad sogn

(424-425)

Kråkstad prestegjeld

1666.03.13

Ski sogn

(430-431)

Ås prestegjeld

(442-443)

Ås prestegjeld

1665.01.02

Ås sogn

(446-447)

Ås prestegjeld

1665.01.02

Kroer sogn

(456-457)

Ås prestegjeld

1665.01.02

Frogn sogn

(458-459)

Ås prestegjeld

1665.01.02

Nordby sogn

(464-465a)

Ås prestegjeld

1665.01.02

Svar på Titus Bülches postulata

(465b-466)

Nesodden prestegjeld

(477-478)

Nesodden prestegjeld

1664.10.28

Nesodden sogn

(479-480)

Nesodden prestegjeld

1664.10.09

Svar på Titus Bülches postulata

(487-488)

Nesodden prestegjeld

1666.03.22

Nesodden sogn

(491-492)